459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kuří oko

Popis kuřího oka

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kůže jako orgán je jednou z nejdůležitějších složek ochrany těla. Skládá se z několika vrstev, z nichž nejsvrchnější je pokožka, která je především mechanickou ochranou. Buňky pokožky se neustále obměňují. Horní odumírají a olupují se. Mladé je nahrazují postupným zráním ze spodní vrstvy.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Kuří oko je místo na kůži se ztluštělou poslední vrstvou pokožky, kde se buňky přestaly odlučovat, aby se zvýšila mechanická ochrana. Vzniká na místech dlouhodobého tlaku na kůži proti kosti nad klouby či kostními výčnělky. Rohovatění kůže může být tak silné, že dosahuje až k okostici a tlakem na ni vzniká výrazná bolest.

Příčiny

  • ortopedické vady
  • nevhodná obuv

Příznaky

Vznik žlutavého tuhého ložiska v kůži. Bolestivost především při tlaku na toto místo (chůze).

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Odstranění příčiny je nezbytně nutné – léčba ortopedické vady, výměna obuvi.

Léky

Kuří oko se změkčuje keratolytiky (konkrétně kyselina salicylová), následně se z kůže odlupuje. Léčbu je často nutné i několikrát opakovat.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)